logo - PETR ČECHÁK

Vizuální projekt

Pro realizaci a návrhy nosných střešních konstrukcí naše firma využívá software firmy DIETRICH´S. Zpracováním střešní konstrukce v tomto programu, který umožňuje 3D-vizualizaci, zákazník okamžitě uvidí, jak bude jeho nová střecha vypadat. Dají se ihned provést různé úpravy, odstranit případné nedostatky a doladit jednotlivé detaily ještě před zahájením samotné realizace.

Výstupem z programu je nejen kompletní výkresová dokumentace – půdorys konstrukce, řezy konstrukce, montážní výkresy, výkresy jednotlivých konstrukčních prvků, ale i výpisy jednotlivých druhů materiálů - konstrukčních prvků střechy, latí, bednění, izolací, spojovacích prvků a střešní krytiny. Touto přípravou je naše práce přesnější a úspornější.